Wrzesień to wyjątkowy miesiąc w naszym kalendarzu historycznym. Wspomnienia wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat są cały czas żywe a pamięć po heroicznie walczących nie ustaje. Pielęgnując postawę patriotyzmu wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły z klas 1-3, wychowawcy w ciągu minionego tygodnia prezentowali dzieciom przygotowaną prezentację multimedialną. Każda z klas rozpoczynała jej oglądanie odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie w skupieniu i zadumie, a równocześnie z zainteresowaniem oglądała zdjęcia i filmy dokumentalne na temat: wybuchu II wojny światowej, napaści ZSRR na Polskę, bitwy pod Monte Cassino, Powstania warszawskiego, zakończenia wojny i strat poniesionych przez Polskę. Na koniec uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące poruszanych kwestii, posiadający największą wiedzę zostali nagrodzeni pochwałami, dyplomami i bardzo dobrymi ocenami.

Wioleta Lesiak