Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza uczniów klas 8 na badania grupowe pod kątem wyboru szkoły ponadpodstawowej – trwają one około 2,5 godzin zegarowych na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku. Uczniowie, poprzez wypełnienie testów predyspozycji zawodowych, zdobędą gruntowną wiedzę m.in. ich mocnych i słabych stron osobowości zawodowej, a także określą swoje predyspozycje zawodowe. Po badaniach odbędzie się dodatkowe spotkanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej celem szczegółowego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej (szkoły ponadpodstawowej).

Badania prowadzić będzie mgr Joanna Mozoła – doradca zawodowy.

Terminy: 01.10.2020 o godz. 15.00

                06.10.2020 o godz. 15.00

Zapisy (do 29.09.2020 i 05.10.2020) oraz szczegółowe informacje na temat badań osobiście lub telefonicznie u Joanny Mozoła pod
nr. tel. 13 46 316 71.

Ilość osób ograniczona!

Zapraszamy!