Dnia 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku rozpoczęto nowy rok szkolny. Przed inauguracją roku w szkole, uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia we mszy świętej w kościele Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 inauguracja roku szkolnego przybrała inną, niż zwykle  formę. Uczniowie  z klas II – VIII spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych. Dzieciom, które po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły, zorganizowano spotkanie na dużej sali gimnastycznej, w którym uczestniczyć mógł jeden z rodziców / opiekunów. Następnie klasy pierwsze udały się do sal na spotkania z wychowawcami. W związku z obostrzeniami należało zachować dystans społeczny, zdezynfekować ręce i użyć maseczki ochronnej przysłaniającej usta i nos.

Katarzyna Popowicz