W bieżącym roku szkolnym uroczystość ukończenia szkoły przez uczniów klas ósmych miała skromny, ale podniosły charakter.  Ze względu na konieczność dostosowania się do  zasad sanitarnych, w uroczystości wzięli udział wyłącznie uczniowie, wychowawcy, zaproszeni rodzice i dyrekcja  szkoły. Podniosły charakter uroczystości podkreśliło odśpiewanie hymnów, galowy strój uczniów oraz stosowna dekoracja. 

W trakcie przemówienia pan dyrektor podziękował uczniom za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Pogratulował wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, w zawodach sportowych, licznych występów wokalnych, sukcesów plastycznych, angażowania się w pracę na rzecz drugiego człowieka, szkoły i innych instytucji. Złożył uczniom życzenia, by w nowych szkołach spotkali wspaniałych przyjaciół odkrywali i zgłębiali wiedzę, by doświadczenia zdobyte w  szkole podstawowej dodały im odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu, by odnaleźli własne ścieżki i starali się nie zgubić tego, co w życiu jest najistotniejsze czyli dążenia bycia prawdziwym dobrym i szczęśliwym człowiekiem.

Pan dyrektor w sposób szczególny podziękował Rodzicom, podkreślił Ich niezwykle ważną rolę, jaką spełniają w swoich dzieci, są dla nich wsparciem w każdej sytuacji. 

Głos zabrali również wychowawczynie klas (panie: Małgorzata Dziuban – kl.8a, Joanna Giermańska – kl.8b, Justyna Kielar – kl.8c), które  wspominały dzień, gdy pięć lat temu rozpoczęli wspólne „wędrowanie” i z nutką smutku mówili o tym, że właśnie przyszedł czas rozstania. Jednocześnie zachęcali swoich podopiecznych do wiary w siebie i przekonywali, że właśnie nadszedł czas, by rozwinąć skrzydła. 

Wszystkim absolwentom wręczono świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Uczniom kończącym szkołę z wyróżnieniem (było ich aż dwudziestu!) wręczono nagrody, a ich rodzicom – listy gratulacyjne.

Tytuł „Absolwenta Roku” przyznano Joannie Dziuban”, a tytuły „Ucznia Roku”Zuzannie Kicie i Nadii Marczak. Nagrody otrzymali również: laureatka kuratoryjnego konkursu z języka angielskiego Joanna Dziuban oraz finaliści: Paulina Gierczak (język angielski) i Michał Kopiec (chemia).

Statuetkami za  osiągnięcia sportowe uhonorowano Nikolę Maślankę i Jakuba Hotta. Za aktywną pracę w Samorządzie Szkolnym wyróżniono Kamilę Kudłę, Amelię KobiałkęMartynę Wdowiak. Drobnymi upominkami nagrodzono najbardziej aktywnych wolontariuszy: Michała Joniaka, Amelię Tretowicz, Marikę Dydio i Aleksandrę Miksiewicz.

Fundatorem wszystkich nagród była  Rada Rodziców. Dziękujemy.

W imieniu uczniów klas młodszych, absolwentów  pożegnała  Nadia Marczak. Zwracając się do nich, powiedziała między innymi: „..Każdy z was pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Bowiem tu przeżyliście pierwsze sukcesy oraz porażki, to właśnie tu zawiązaliście pierwsze przyjaźnie… Myślę, że często będziecie powracać pamięcią do chwil tutaj spędzonych. Każdy z was zabierze ze sobą część klimatu, tradycji i zasad naszej „dwójki”. Dziś wasze serca przepełnia radość z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, ale też smutek z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę waszego życia”.

Uroczystość, pomimo swojego wyjątkowo skromnego przebiegu, odbyła się w pięknych dekoracjach, których autorkami były panie: Maria Leszczyńska, Kamila Kosztołowicz i Katarzyna Popowicz.