Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.

Szczegóły dotyczące programu zamieszczone są na stronie, której link znajduje się poniżej: http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania stypendium.