Zgodnie z ustalonym kalendarzem roku szkolnego oraz nowymi terminami przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dni 12, 16, 17, 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Bartłomiej Mandzelowski
Dyrektor Szkoły