Zgodnie z ustalonym kalendarzem roku szkolnego oraz nowymi terminami przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dni 12, 16, 17, 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Bartłomiej Mandzelowski
Dyrektor Szkoły


Warning: Division by zero in /home/privhostpl/sp2sanok.pl/wp-includes/comment-template.php on line 1439