Od 25 maja będzie można skorzystać z naszej szkolnej biblioteki przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Biblioteka czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00.

Wejście do biblioteki od strony parkingu.

Należy uprzednio zapoznać się i postępować zgodnie z Procedurami obowiązującymi w bibliotece szkolnej w czasie trwania pandemii Covid – 19.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/05/procedury-biblioteka.pdf