Działając na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły nr 25/2019/2020 r. z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020, informujemy, że w związku z przesunięciem terminów przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dni wolne od zajęć dydaktycznych zostały odwołane.

Od 21 do 23 kwietnia 2020 r. uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach dydaktycznych prowadzonych zdalnie.


Warning: Division by zero in /home/privhostpl/sp2sanok.pl/wp-includes/comment-template.php on line 1439