Informujemy, że aktualny plan lekcji znajduje się w e-dzienniku.