W zakładce zdalne znajdują się informacje dotyczące próbnego
egzaminu ósmoklasisty.