Drodzy Rodzice i Opiekunowie.
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nauczania zdalnego informuję:
– po wczorajszych problemach w korzystaniu z e-dziennika w związku z przeciążeniem serwerów firmy Vulkan, dziś funkcjonalność dziennika powoli wraca do normy. Niestety nie mamy na to wpływu.
– aby w przyszłości nie doszło do przerw w nauczaniu, zgromadziliśmy bazę danych e-maili oraz udostępniliśmy nauczycielom przedmiotów, którzy w razie potrzeby będą mogli uruchomić ten sposób przesyłania materiałów dydaktycznych dla Państwa dzieci.
– podane godziny zajęć w planie lekcji są godzinami umownymi tzn. w trakcie tych godzin nauczyciele danych przedmiotów są dostępni dla Państwa dzieci i służą pomocą w formie uzgodnionej z danym nauczycielem.
– jeśli nauczyciel chciałby przeprowadzić zajęcia w czasie rzeczywistych godzin lekcyjnych ujętych w planie (komunikator, czat itp.) wcześniej powinien to uzgodnić z uczniem lub rodzicem (klasy I-III) oraz sprawdzić możliwości techniczne przeprowadzenie takich zajęć.
– nauczyciele do godziny ósmej danego dnia umieszczają materiały do pracy dla dzieci w panelu zadania domowe lub w razie ewentualnej awarii e dziennika przesyłają na e-maile.
– sukcesywnie w e-dzienniku pojawiać się będzie plan lekcji
– dzieciom w czasie nauczania zdalnego nie sprawdzamy obecności, wpisana będzie adnotacja „obecność w domu” (OWD) nie wpływająca na frekwencję
– proszę o stały kontakt z wychowawcą klasy.
– na stronie internetowej szkoły po kliknięciu na specjalnie przygotowaną zakładkę „ZDALNE” w menu głównym. są zamieszczone najistotniejsze informacje na temat organizacji nauczania zdalnego. Zachęcam do śledzenia.
Bartłomiej Mandzelowski