UWAGA – ZMIANA ORGANIZACJI REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH.
W związku z zaleceniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty związanym z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, następuje zmiana organizacji Rekolekcji Wielkopostnych.

11 marca 2020 R. (ŚRODA)

Wszyscy uczniowie klas I – VIII ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA W SZKOLE O GODZ. 8.00
(UWAGA: uczniowie 4a przychodzą o 9.40)

NAUKI REKOLEKCYJNE ODBĘDĄ SIĘ W SZKOLE NA DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
1-2 lekcja – nauka rekolekcyjna dla klas I-III – pozostałe zajęcia zgodnie z planem
3 – 4 lekcja – nauka rekolekcyjna dla klas IV – VI pozostałe zajęcia zgodnie z planem
5 – 6 lekcja nauka rekolekcyjna dla klas VII-VIII pozostałe zajęcia zgodnie z planem
Nabożeństwo adoracyjne odbędzie się w Kościele w godzinach popołudniowych.

Dalszy harmonogram będzie podany w dniu jutrzejszym.

Bardzo proszę o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej szkoły oraz informacji przekazywanych za pomocą e-dziennika.

Bartłomiej Mandzelowski