Podsumowanie ilości zebranych baterii w lutym
Najwięcej baterii w klasach 1-3 przynieśli:
1. Buczek Marcel kl. 1c – 100
2. Dyl Amelia kl. 2b – 96
3. Bober Abigail kl. 1c – 70
4. Kopiec Antoni kl. 1b – 70

Najwięcej baterii w klasach 4-8 przynieśli:

  1. Haduch Eryk kl.6a – 200
  2. Rycyk Mateusz kl. 7e – 90
  3. Bogaczewicz Tomasz kl. 8b – 70
Klasa Liczba baterii
1a 66
1b 297
1c 323
2a 92
2b 96
2c 64
3a 108
3b
3c 0
4a 77
4b 110
5a 79
5b 61
5c 174
5d 0
6a 261
6b 0
6c 0
6d 0
6e 0
7a 0
7b 0
7c 20
7d 62
7e 90
8a 32
8b 70
8c 0