W dniu 30 stycznia 2020 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sanoku odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjno-doradcze dla uczniów klasy 6B z doradcami zawodowymi oraz pośrednikiem pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Sanoku.
Celem spotkania było przedstawienie nam form wsparcia z jakich możemy skorzystać w MCK w Sanoku.
W trakcie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego poszerzyliśmy wiedzę na temat wsparcia, jakie możemy uzyskać od doradcy zawodowego. W dalszej części zajęć dokonaliśmy przemyślenia nad własnymi zainteresowaniami, mocnymi stronami oraz pracą marzeń. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatów zawierających elementy gier i zabaw.

Autor tekstu: Jakub Adamiak


Warning: Division by zero in /home/privhostpl/sp2sanok.pl/wp-includes/comment-template.php on line 1439