Dyrektor Szkoły informuje, że należność za obiady można już dokonywać na dotychczasowych zasadach, czyli u p. kierowniczki oraz na konto szkoły.