Kierownik świetlicy informuje, że:

Rodzice mają obowiązek uiszczania opłaty za wyżywienie dzieci w nieprzekraczalnym terminie pierwszych 7 dni roboczych każdego miesiąca. Opłaty mogą być dokonywane w dwóch formach:

  1. Na konto wskazane przez szkołę:

43 8642 1184 2018 0069 9057 0004

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i dopisać „świetlica”. W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

2. U kierownika świetlicy:

Odpłatność za dożywianie w grudniu wynosi 75 zł.

Dni zbierania odpłatności za dożywianie w miesiącu grudniu:

2 XII (poniedziałek) godz. 13:30-16:00

3 XII (wtorek) godz. 11:40 – 12:40

4 XII (środa) godz. 13:30 – 16:00

5 XII (czwartek) godz. 11:40 – 12:40

6 XII (piątek) godz. 7:15 – 9:15

9 XII (poniedziałek) godz. 13:30 – 16:00

10 XII (wtorek) godz. 11:40 – 12:40

Dodatkowo odpłatność zbierana będzie 11.12.2019 r. (środa) od godz. 1330 – 1600. Prosi się aby w tym dniu dokonać ostatecznych wpłat zaległości i bieżących ze względu na rozliczenie roku budżetowego. Po tym terminie nie należy także dokonywać przelewów bankowych.