7 i 8 listopada w Klubie Górnika uczniowie wszystkich klas ósmych brali udział w dwóch czterogodzinnych blokach warsztatów programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”. Dwa kolejne dni zajęć zamieniały uczniów w poszukiwaczy skarbów, jakimi są głębokie szczęście, trwała miłość i przyjaźń oraz realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Są to wartości, które znajdują się w centrum uwagi dojrzewającego nastolatka. Trenerzy programu pomagali młodym ludziom odkryć ogromny pozytywny potencjał, który znajduje się w każdym z nich i uwierzyć, że w ich życiu możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień i marzeń, chociaż wymaga to trudów i wyrzeczeń.