Kierownik świetlicy informuje, że:

Rodzice mają obowiązek uiszczania opłaty za wyżywienie dzieci w nieprzekraczalnym terminie pierwszych 7 dni roboczych każdego miesiąca. Opłaty mogą być dokonywane w dwóch formach:

  1. Na konto wskazane przez szkołę:

43 8642 1184 2018 0069 9057 0004

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i dopisać „świetlica”. W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

2. U kierownika świetlicy:

Dni zbierania odpłatności za dożywianie w miesiącu listopadzie:

4. XI (poniedziałek) godz.13:30-16:00

5. XI (wtorek) godz.11:40-12:40

6. XI (środa) godz.13:30-16:00

7. XI (czwartek) godz.11:40-12:40

8. XI (piątek) godz.7:15-9:15

12. XI (wtorek) godz.11:40-12:40

13. XI (środa) godz.13:30-16:00

ODPŁATNOŚĆ ZA LISTOPAD: 95zł

PLANOWANA ODPŁATNOŚĆ ZA GRUDZIEŃ: 75zł