Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2019/2020, dzień 14 października 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu dla uczniów, którym Rodzice nie zapewnią opieki będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńcze według następującego porządku:

  • dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
  • dla uczniów klas I-III w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców.
Rodzice uczniów klas I-III zgłaszają konieczność zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej.
Termin zgłoszeń upływa: 10 października 2019 r. Odpłatność za drugie śniadanie  dnia 14 października 2019 r. wynosi 5 zł. Wpłaty należy dokonać przy zapisie dziecka na świetlicę.