Od 1.10.2019r. rozpoczynają się zajęcia koła „Poliglota”
język włoski – wtorek
kl. 1- 4 – 13.20 – 14.20
kl.5 – 8 – 14.20 – 15.20
język francuski – czwartek
kl. 1- 4 – 13.20 – 14.20
kl.5 – 8 – 14.20 – 15.20
Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do grup otrzymali informację poprzez dziennik elektroniczny.