Nazywam się Nadia Marczak i w tegorocznych wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sanoka reprezentuję naszą szkołę. Jestem osobą otwartą i zaangażowaną w sprawy społeczne. Dzięki swojej sześcioletniej służbie, a zarazem przygodzie w harcerstwie nauczyłam się zdyscyplinowania, kreatywności oraz często zapominanej w dzisiejszych czasach postawy patriotycznej. Jestem gotowa na to, aby zostać Waszym głosem w działaniach naszego samorządu lokalnego. Stały kontakt z Wami jaki chciałabym zaproponować poprzez ankiety, dyskusje, konsultacje pomoże nam wspólnie uczestniczyć w życiu publicznym naszego wspaniałego miasta Sanoka i wyrażać opinię w sprawach dla nas ważnych. Będziemy mogli wspólnie opiniować decyzje dotyczące imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, dostępności obiektów sportowych, pomocy i akcji charytatywnych dla osób potrzebujących z naszego najbliższego otoczenia.