Dyrektor Szkoły informuje, że od poniedziałku 30 września 2019 r.
nastąpi zmiana planu lekcji.
Proszę śledzić zmiany w dzienniku elektronicznym od soboty w godzinach popołudniowych.