Kierownik świetlicy informuje, że:

Rodzice mają obowiązek uiszczania opłaty za wyżywienie dzieci w nieprzekraczalnym
terminie pierwszych 7 dni roboczych każdego miesiąca. Opłaty mogą być dokonywane w dwóch formach:

  1. Na konto wskazane przez szkołę:

43 8642 1184 2018 0069 9057 0004

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i dopisać „świetlica”. W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

  1. U kierownika świetlicy:

1.10.2019r. wtorek 11.40 – 12.40
2.10.2019r. środa 13.30 – 16.00
3.10.2019r. czwartek 11.40 – 12.40
4.10.2019r. piątek 7.15 – 9.15
7.10.2019r. poniedziałek 13.30 – 16.00
8.10.2019r. wtorek 11.40 – 12.40
9.10.2019r. środa 13.30 – 16.00

Odpłatność za obiady wynosi w październiku 110 zł.