Zapraszamy rodziców uczniów klas ósmych do zapoznania się ze szczegółowymi sposobami dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020