Kierownik świetlicy informuje, że:

Rodzice mają obowiązek uiszczania opłaty za wyżywienie dzieci w nieprzekraczalnym
terminie pierwszych 7 dni roboczych każdego miesiąca. Opłaty mogą być dokonywane w dwóch formach:

  1. Na konto wskazane przez szkołę:

43 8642 1184 2018 0069 9057 0004

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i dopisać „świetlica”. W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

  1. U kierownika świetlicy:

9.09.2019r. poniedziałek 13.30 – 16.00
10.09.2019r. wtorek 11.40 – 12.40
11.09.2019r. środa 13.30 – 16.00
12.09.2019r. czwartek 11.40 – 12.40
13.09.2019r. piątek 7.15 – 9.15
14.09.2019r. poniedziałek 13.30 – 16.00
15.09.2019r. wtorek 11.40 – 12.40
Odpłatność za obiady wynosi we wrześniu 100 zł.