Konkurs plastyczny „Odpoczywaj na wsi” organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest między innymi promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje.
Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch kategoriach wiekowych. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych – klasy IV – VIII . Szkolny etap trwa do dnia 20 września.
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą i danymi adresowymi szkoły.
Prace wraz z wypełnionymi zgłoszeniami należy złożyć do nauczyciela geografii p. Iwony Mermer.
Zapraszam do udziału w konkursie.
Załączniki: regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie internetowej:
https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/olimpiady-konkursy-zawody/konkurs-plastyczny-odpoczywaj-na-wsi-organizowany-przez-ministerstwo-rolnictwa-i-rozwoju-wsi/