Dnia 3 grudnia przypada MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  Z tej okazji zachęcamy wszystkich uczniów klas   IV – VII do udziału w konkursie na                  PLAKAT.

Cele konkursu:

– propagowanie idei integracji, uświadomienie uczniom, że osoby niepełnosprawne żyją

w społeczeństwie i chcą być aktywne,

– uwrażliwienie dzieci na problemy niepełnosprawnych,

– uświadomienie społeczności szkolnej o problemach i ograniczeniach z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne,

– przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja, tolerancja, równość, popularyzacja technik plastycznych,

– wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,

– kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury.

Temat konkursu

Tematem prac jest ukazanie wzajemnych relacji między dziećmi sprawnymi i z niepełnosprawnością. Przedstawione sceny/sytuacje mogą być rzeczywiste lub fikcyjne, praca może zawierać HASŁO. Interpretacja musi dotyczyć zagadnienia NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Mile widziane uwzględnienie różnych rodzajów niepełnosprawności.

Technika i forma prac:

  • Prace indywidualne w formacie A4.
  • Technika prac dowolna ( z wyłączeniem grafiki komputerowej oraz prac przestrzennych).
  • Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie : Imię i nazwisko oraz klasa.

Ocena prac konkursowych

Podpisane prace należy składać do pani Anety Jabczanki, pani Beaty Sieniawskiej, pani Iwony Łukaszyk (Pokój nauczycielski).

  • Termin oddawania prac 29 listopada
  • Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone pozytywnymi uwagami w dzienniku , laureaci konkursu zostaną wyróżnieni większą liczbą punktów.
  • Pod uwagę będą brane: umiejętności doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność.
  • Prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Beata Sieniawska