Z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 250 rocznicy powołania
Komisji Edukacji Narodowej,
wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi,
składam najserdeczniejsze życzenia.

W tym wyjątkowym dniu, niech nasze serca wypełnią się wdzięcznością
i szacunkiem naszych uczniów.
Niech ta rocznica będzie okazją do docenienia trudu i poświęcenia,
jakie wkładają Państwo w swoją pracę.

Życzę dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym
oraz wrażliwości i cierpliwości
w pokonywaniu codziennych trudności.
Niech Państwa codzienna praca na rzecz uczniów
przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję
w realizowanej misji, jaką jest troska o wychowanie i wykształcenie
dzieci i młodzieży.

Życzę wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku
ze strony wychowanków, rodziców
oraz całej społeczności naszej szkoły.