Dnia 13 września 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku odbyła się konferencja oraz symboliczne wbicie łopaty, rozpoczynające prace budowlano-modernizacyjne. W wydarzeniu uczestniczyło wielu ważnych gości, w tym Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Pani Wojewoda Jolanta Sawicka, Pan Burmistrz Miasta Sanoka – Tomasz Matuszewski, oraz Pani Wiceburmistrz – Jowita Nazarkiewicz. Obecni byli również księża: Zbigniew Góra i Roman Froń oraz Przewodniczący Rady Miasta – Andrzej Romaniak. Dodatkowo, w uroczystości wzięli udział Dyrektorzy sanockich szkół: Pan Bartłomiej Mandzelowski, Pani Ewa Żytka-Rydosz i Pan Robert Zoszak, a także Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice.

Głównym celem prac jest budowa nowoczesnej sali gimnastycznej, sali fitness oraz siłowni, które uczynią placówkę jedną z najnowocześniejszych w Sanoku. W ramach projektu przewidziana jest także modernizacja budynku w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany podniosą jakość edukacji, oferując uczniom lepsze środowisko do nauki i wykonywania ćwiczeń fizycznych.