8 maja 2023 roku uczniowie klasy 6a wraz z nauczycielkami: Małgorzatą Dziuban, Katarzyną Popowicz oraz Joanną Rabicką, wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Symulacji Medycznej, znajdującego się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Celem wizyty było zapoznanie młodzieży z nowoczesnym sprzętem i technologiami stosowanymi w medycynie oraz zawodami związanymi z opieką zdrowotną.

Przewodnikiem wycieczki był pan Marcin Stach – pracownik uczelni, który oprowadzał uczniów i nauczycieli po różnych pomieszczeniach Centrum. Przedstawiał on różnorodny sprzęt oraz urządzenia medyczne wykorzystywane na co dzień przez pielęgniarki, ratowników medycznych oraz fizjoterapeutów.

Młodzi ludzie mieli okazję zobaczyć symulatory medyczne, które naśladują prawdziwe sytuacje kliniczne, stanowiska do nauki pierwszej pomocy, a także laboratoria.Wizyta pozwoliła im zrozumieć, jak ważna jest praca osób związanych z medycyną.

Katarzyna Popowicz