Uczniowie klas ósmych mieli możliwość wzięcia udziału w Dniach Otwartych ZS2 04 kwietnia, w wiosenny choć zimny dzień. Zostaliśmy zapoznani z nowo powstającym kierunkiem, jakim jest robotyka i już na starcie kilku uczniów ten kierunek zainspirował.

Zespół Szkół nr 2 w Sanoku, popularnie znany jako „MECHANIK” to nowoczesna  szkoła z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją.Od kilku ostatnich lat szkoła stawia na ścisłą współpracę z lokalnym rynkiem pracy, współpracując z największymi firmami regionu, takimi jak: ADR Polska S.A., DO-MET, EAE Elektronik, Sanok Rubber Company (dawny Stomil) oraz z wieloma mniejszymi zakładami pracy. „MECHANIK”, jako jedyna szkoła w powiecie sanockim i powiatach ościennych pozyskuje środki unijne na kształcenie swoich uczniów w partnerstwie ze znanymi firmami regionu, m.in. na wyposażenie klasopracowni oraz na staże zawodowe, dzięki którym nasi uczniowie za swoje zajęcia praktyczne u pracodawców otrzymują wynagrodzenie.

1. Motoryzacja- jeden z  najpopularniejszych kierunków w „MECHANIKU”, a w nim zawody: – technik pojazdów samochodowych w technikum  oraz mechanik pojazdów samochodowych w szkole branżowej I stopnia.

2. Mechanika i spawalnictwo- niezwykle popularna branża z wysokim zapotrzebowaniem na fachowców w regionie – technik mechanik, technik spawalnictwa  oraz operator obrabiarek skrawających i CNC– w nowoczesnych zakładach pracy firm ADR Polska S.A., MONT INOX i DO-MET

3. Automatyka, elektronika i robotyka-  jest to współczesna branża z dziedziny nowoczesnych technologii. W tych branżach szkoła kształci w zawodzie:  technik automatyk i technik elektronik.  Są to dziedziny dynamicznie rozwijające się, występujące w każdym wielkim i prężnym zakładzie, firmie czy przedsiębiorstwie.

4. Teleinformatyka-  to gałąź informatyki zajmująca się technologią przemysłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Teleinformatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki i techniki, łączącą osiągnięcia informatyki z osiągnięciami telekomunikacji.

5. Ochrona środowiska- technik ochrony środowiska to kierunek przyszłości. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- inżynierów ochrony środowiska. Absolwenci technikum są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

Beata Fejdasz