11 stycznia klasy  drugie odwiedzili policjanci w ramach programu ” Bezpieczne ferie”

Dzieci dowiedziały  się  jak bezpiecznie korzystać z Internetu, odpowiednio zachować się w stosunku do nieznajomych, urządzać bezpieczne zabawy w domu i na dworze oraz jak postępować ze zwierzętami. Pogadanka urozmaicona była ciekawą prezentacją multimedialną. 

Na pewno wszystkie informacje przyczynią się do bezpiecznego spędzenia ferii przez wszystkie dzieci.

Małgorzata Czaban