Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2023

Zapraszamy uczniów klas II – VIII do udziału w konkursie „Kangur Matematyczny”, który odbędzie się w dniu 16.03.2023r.
Każdy z uczestników otrzyma zabawkę logiczną: układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego albo inny wariant układanki przestrzennej.
Opłata za udział w konkursie wynosi 14 zł od uczestnika.

W związku z tegorocznym terminem ferii zimowych w naszym regionie uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 12.01.2023:
– klasy 2 i 3 – do swojego wychowawcy
– klas IV – VIII – do nauczyciela matematyki

Do udziału w konkursie wymagana jest podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego zgoda na udział w konkursie i klauzula RODO.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz Klauzulę informacyjną dla uczestników, opiekunów prawnych można pobrać ze strony:
https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf
lub otrzymać wydruk w szkole.
Podpisane dokumenty należy dostarczyć do Szkolnego Koordynatora Konkursu do 15.03.2023r. 

Szkolny Koordynator Konkursu: p. Marzena Śliwińska

Link do strony domowej KONKURSU:
https://www.kangur-mat.pl

Regulamin konkursu KANGUR MATEMATYCZNY w Regionie Rzeszowskim
http://www.kangur.rzeszow.pl/index.php/regulamin

PLAKAT