Nasza szkoła włączyła się drugi raz w akcję „Światełko pamięci”– zbiórkę zniczy, które dzięki harcerzom z Hufca ZHP Ziemi Sanockiej zostaną przekazane na Cmentarz Łyczakowski, Janowski i Orląt Lwowskich we Lwowie. Ta pierwsza nekropolia to jeden z najstarszych istniejących do dziś cmentarzy w Europie.

Zebraliśmy 323 białe i czerwone znicze. To blisko 50 % więcej niż w tamtym roku (!).  Zostaną one zapalonych na mogiłach Polaków, szczególnie na Cmentarzu Orląt, gdzie spoczywa blisko trzy tysiące żołnierzy poległych w walkach z Ukraińcami oraz w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

W akcję zaangażowali się chętni uczniowie klas 1-3 oraz 4-8.

Ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej zbiórki, uczniom i ich rodzicom, wolontariuszom, którzy pomagali przy organizacji oraz wszystkim, którzy sprzyjali tej inicjatywie:)

                                                                                       Barbara Rajtar-Wojdyła

                                                                                                       Ewelina Kocik