Młodzieżowe Centrum Kariery – jako jednostka budżetowa Ochotniczych Hufców Pracy w Sanoku. Ma na celu pomoc młodzieży, osobom bezrobotnym oraz nieaktywnym zawodowo w znalezieniu pracy czy też stażu, organizując spotkania z zakresu poradnictwa zawodowego oraz organizując bezpłatne szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Mając na uwadze przyszłe wybory edukacyjno- zawodowe naszych uczniów, młodzież klas ósmych    w ramach lekcji doradztwa zawodowego odwiedziła MCK, zapoznała się z ofertą placówki i poznała pracę doradcy zawodowego w urzędzie. Ponadto utwierdziła się w przekonaniu, że aby zakwalifikować się do wymarzonych szkół ponadpodstawowych trzeba motywować się do nauki, aby mieć dobre oceny, bo tylko wtedy obrana ścieżka edukacyjno- zawodowa będzie prosta. Uczniów odwiedziła też doradczyni zawodowa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oferując testy predyspozycji zawodowych (terminy podane na bieżąco) i bezpłatne poradnictwo indywidualne.

Beata Fejdasz