Organizatorzy XVIII pikniku sportowo – rekreacyjnego w „Dwójce”, serdecznie dziękują wszystkim osobom: dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, uczniom za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu tak wspaniałej imprezy.

Dziękujemy bardzo sponsorom, którzy wspomogli nas finansowo:
p. Maciejowi Lorencowi
p. Danielowi Stadnikowi
p. Adamowi Jaraczowi

Jeszcze raz bardzo dziękujemy!!!

Bartłomiej żyłka