W dniu 17.03.2022 (czwartek) odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY”

Zgłoszeni do konkursu uczniowie po pierwszej lekcji, tj. 8.45 przychodzą pod sale wg porządku:

sala 22 – uczniowie z klas: 2b, 3c,
sala 29 – uczniowie z klas: 2a, 3a, 4c,
sala 33 – uczniowie z klas: 2c, 3b, 4b,
sala 34 – uczniowie z klas: 4a, 5a, 6b, 7a, 7c,
sala 35 – uczniowie z klas: 5b, 5c, 7d, 8a, 8b, 8d.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 75 minut.

Uczestnicy mogą wspomagać się brudnopisem (papierem bez jakichkolwiek napisów i innych znaków) oraz przyborami do geometrii.
Nie wolno używać kalkulatora ani korektora.

Kartę odpowiedzi wypełniać należy czarnym lub niebieskim kolorem, najlepiej długopisem.

 Zasady punktowania

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów).
Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów).
Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.

Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów.
Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Regulamin konkursu na stronie:
https://www.kangur-mat.pl/zasady.php#zasady

Szkolny Koordynator Konkursu: Marzena Śliwińska