W ciągu ostatnich miesięcy systematycznie odbywały się zajęcia z Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Głównymi tematami były: Przyjaźń, Kreatywność, Wytrwałość, Zdrowie, a najważniejszym zadaniem realizatorów programu było zapewnienie bezpiecznej, przyjaznej, nieoceniającej atmosfery sprzyjającej  zaangażowaniu każdego ucznia oraz dającej możliwość wypowiadania się bez obaw o ocenę, krytykę czy wyśmianie.

Omawiane zagadnienia pozwalały dzieciom doświadczać pozytywnych uczuć, jakie mogą towarzyszyć współpracy, przynależności do grupy oraz rozwijać umiejętności społeczne. Okazując przyjaźń i miłość wzmacniamy siebie i innych.

Znalezienie przyjemności w poznawaniu świata i uczeniu się pozwala rozwijać pasje i talenty, co z kolei sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości i refleksji nad tym, co każdemu z nas pomaga a co przeszkadza w nauce, pokazuje także nasze mocne strony.

Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej oraz higienicznego trybu życia to kolejne zagadnienia poruszane na Apteczce.

Zdrowie psychiczne, fizyczne i emocjonalne są ze sobą połączone i bardzo mocno wpływają na nasz dobrostan. I tak żeby zachować dobrą kondycję i dobrze funkcjonować, trzeba dbać o zdrowie.

Spotkania zakończone są podsumowaniem, podczas którego uczniowie mają okazję skoncentrować się na tym, co myślą na omawiany temat, a wypełnianie własnych Apteczek skarbami stanowi dla każdego z nich indywidualny zestaw pomocy w przypadku zranień emocjonalnych, smutku  i trudnych chwil.

Joanna Rabicka