Informujemy, że od 20 grudnia do 9 stycznia nauczanie w Szkole Podstawowej nr 2  odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. 2021 poz. 2301) oraz Zarzadzeniem nr 22/2021/2022 Dyrektora Szkoły.

Regulamin nauczania zdalnego:

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/10/nowy-regulamin-organizacji-nauczania-zdalonego.pdf

Aneks nr 2 do WSO

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2021/04/Aneks-nr-2.pdf