Szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody przy wsparciu koła Wolontariatu ogłasza zbiórkę plastikowych nakrętek.
   W każdy piątek, w godz. 7:40-8:00 w szatni wychowania fizycznego wolontariusze i członkowie LOP będą odbierali od uczniów przyniesione nakrętki. Nakrętki należy włożyć do woreczka, w którym powinna znaleźć się kartka z informacjami: ilość nakrętek, imię i nazwisko, klasa.
   Zbiórka będzie odbywać się w formie konkursu. Nagrodą będą punkty dodatnie z zachowania przyznawane według regulaminu, po comiesięcznym podsumowaniu.
   Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Wszystkie zebrane nakrętki zostaną przekazane na wsparcie ucznia naszej szkoły.