Podsumowanie kampanii  „BohaterON – włącz historię!” w naszej szkole

„BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania w której uczestniczy również nasza szkoła. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Kolejny już raz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tej akcji.

W tym roku uczniowie klas 5a, 5b i 5c mogli zobaczyć rekonstrukcje strojów powstańca i sanitariuszki z czasu powstania, które zaprezentowali Milena i Eryk z klasy 8a. Podczas zajęć omówiliśmy uzbrojenie powstańców i zadania sanitariuszki. Największą popularnością cieszył się jednak pokaz bandażowania:) Wykorzystaliśmy też materiały przygotowane przez organizatorów.

Starsze klasy  (7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e) podczas zajęć obejrzały odcinek programu „Co za historia” i omówiły  przebieg Powstania Warszawskiego. Uczniowie wszystkich klas pisali także życzenia dla powstańców, które zostały zredagowane indywidualnie przez każdą klasę. Podpisane przez uczniów kartki trafiły do Fundacji Sensoria, organizatora akcji BohaterON.

Udział w kampanii to niezwykła szansa na nawiązanie dialogu pokoleń, a wykonane kartki z życzeniami dla żyjących powstańców to wyrażenie wdzięczności oraz szacunku dla bohaterów.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję!

Koordynatorem szkolnej akcji była pani Beata Demska.
Tekst: Barbara Rajtar- Wojdyła