W miesiącu październiku w klasach czwartych kontynuowana była realizacja programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Tematem przewodnim był OPTYMIZM, a najważniejszym celem zajęć było kształtowanie nawyku pozytywnego myślenia.

W trakcie spotkań zwracałyśmy uwagę, aby każde dziecko pozytywnie myślało o sobie, nauczyło się budować poczucie własnej wartości, próbowało realnie ocenić siebie, potrafiło mówić dobrze o sobie i innych oraz akceptowało siebie i było sobą.

Na każdych zajęciach dzieci były aktywizowane, pozytywnie motywowane i chętnie w nich uczestniczyły. Prowadzone ćwiczenia pomagały im wyciszyć umysł, rozluźnić ciało, skupić uwagę, skoncentrować się na chwili obecnej kształtując przez to umiejętność uważności. Poznając tajny szyfr WPS (Wydarzenie – Przekonanie – Skutek) uczniowie dowiedzieli się jak optymistyczne lub pesymistyczne przekonania i myśli mogą oddziaływać na nasze samopoczucie. Na zakończenie spotkania wszyscy wpisali swoje imiona na Termometrze Optymizmu w miejscu, które najlepiej określało ich aktualny poziom zadowolenia ze spotkania oraz obecny nastrój.

Realizatorki programu: Jolanta Mitrzyk, Joanna Rabicka