Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi,
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz wrażliwości i cierpliwości
w pokonywaniu codziennych trudności.
Niech Państwa codzienna praca na rzecz uczniów
przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję
w realizowanej misji, jaką jest troska o wychowanie i wykształcenie
dzieci i młodzieży.

Życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku
ze strony wychowanków, rodziców
oraz całej społeczności naszej szkoły.