Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły stali się już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Uroczyste pasowanie odbyło się 5 października w trzech grupach o 1600, 1700 i 1800. Wszystkie klasy I stawiły się w sali gimnastycznej punktualnie o określonych godzinach i wszystkim udzielił się odświętny nastrój.

Zaproszeni goście, a wśród nich rodzice obejrzeli ciekawy program artystyczny w wykonaniu swoich pociech.

Dzieci wykazały się wiedzą na temat  ojczyzny, udowodniły, że znają barwy ojczyste, pięknie recytowały, śpiewały i tańczyły. Egzamin zdały celująco!

Następnie były życzenia od Pana Dyrektora Bartłomieja Mandzelowskiego.

Po części artystycznej odbyła  się część oficjalna, a po  ślubowaniu złożonym na sztandar szkoły Pan Dyrektor mógł  już pasować każdego pierwszaka na ucznia.

Pierwszoklasiści otrzymali dyplomy potwierdzające pasowanie, legitymacje szkolne oraz słodki poczęstunek. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Następnego dnia dzieci w radosnym nastroju przystąpiły do wytężonej pracy –  jak na uczniów przystało!