W miesiącu wrześniu przeprowadzono pierwsze zajęcia z programu przeznaczonego dla uczniów klas 4 „APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”.

Spotkania oparte są na 10 Wskazaniach dla zdrowia psychicznego, a ich celem jest kształtowanie postaw związanych z optymizmem oraz zwiększaniem poczucia szczęścia.

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej  jest potrzebna, by pomóc w leczeniu ran duszy, radzeniu sobie z trudnymi emocjami, odzyskiwaniu dobrego humoru, nadziei, nabywaniu odporności i wiary w siebie.

W trakcie pierwszego spotkania zwracano uwagę na integrację pomiędzy uczestnikami. Uczniów zapoznano z celami i zasadami programu, a najważniejszym elementem było własnoręczne wykonanie apteczek, w których sukcesywnie będą chowane „skarby”.

Uczniowie  wykonali przepiękne, kolorowe apteczki, wkładając w nie serce oraz najcenniejsze pamiątki i „wspomnienia”.

W trakcie zajęć dzieci wykazały się dużą aktywnością, a poprzez  uważne słuchanie, prawidłowe oddychanie, uczyły się relaksacji. Podczas kolejnych spotkań kształtowane będzie optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia, bowiem taka postawa prowadzi do szczęśliwego i satysfakcjonującego funkcjonowania.

Realizatorki programu: Jolanta Mitrzyk, Joanna Rabicka