Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego w dniu 11 października w godzinach od 17.00 do 18.00  odbędą się konsultacje indywidualne. W dniu tym dyżur pełnić będą wszyscy nauczyciele.