Informujemy, że do 31 lipca Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów mogą składać wnioski o Stypendium Burmistrza w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkół Prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka.
Zachęcamy Rodziców /Opiekunów prawnych do zapoznania sie z uchwałą Rady Miasta Sanoka oraz pobraniem wzoru wniosku.

UCHWAŁA NR XXVIII/206/20 RADY MIASTA SANOKA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Burmistrza w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkół Prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka.