Aby dobry nawyk częstego mycia rąk pozostał z nami na długo, Uczniowie klasy 3B odkryli z przerażeniem  efekty eksperymentu z użyciem kanapek , brudnych i czystych dłoni oraz..klawiatury laptopów. Dzięki zdjęciom bakterii  spod mikroskopu i doświadczeniom z lampą UV,  Dzieci z zainteresowaniem i zaskoczeniem przyglądały się temu co tak naprawdę mamy na rękach. Najbrudniejsze miejsca wokół nas też zostały zlokalizowane.  Każdy samodzielnie wypełnił  ankietę dotyczącą codziennej higieny by uświadomić sobie co jeszcze powinien poprawić w tym ważnym  aspekcie naszego życia.  Temat zajęć zainspirował Dzieci do dyskusji i wymiany doświadczeń, dając nadzieję, że częste mycie rąk pozostanie z nami także po pandemii ☺

Beata Sieniawska

Aleksandra Zoszak- Piecuch