Alex Florek uczeń klasy 6c dzięki swojemu zaangażowaniu oraz intensywnej pracy doskonale poradził sobie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im.S. B. Lindego w Poznaniu.

Przebrnięcie przez 3 etapy Olimpiady, zwłaszcza, że każdy z etapów składał się z kilku części, wymagało od Alexa bardzo dużej wiedzy oraz umiejętności językowych. Nie bez znaczenia jest fakt, że „nasz finalista” musiał odbyć dwie rozmowy online z przedstawicielem Komisji Konkursowej, jak również przesłać do Komitetu Głównego film stanowiący prezentację opinii na zadany temat – w tym roku temat projektu związany był z edukacją zdalną. Alex wykazał się nie tylko umiejętnościami ale również dużą odpornością na stres, który w takich sytuacjach jest olbrzymim wyzwaniem.

Warto zaznaczyć, że Alex jako FINALISTA Olimpiady z Języka Angielskiego, zwolniony będzie z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, a ponadto w pierwszej kolejności przyjęty zostanie do wybranej publicznej szkoły ponadpodstawowej.

!!! SERDECZNE GRATULACJE !!!