W ostatnich dniach, podczas lekcji języka polskiego, uczniowie kl. 4 b wzięli udział w klasowym konkursie opowiadania baśni. Każdy uczestnik konkursu przygotował piękne opowiadanie wybranej przez siebie baśniowej historii i zaprezentował  je podczas zdalnej lekcji koleżankom i kolegom. W skład jury weszli wszyscy uczniowie – każdą opowieść nagradzali punktami według kryteriów:

– płynność wypowiedzi

-umiejętność zainteresowania słuchaczy

-poprawność językowa

-przebranie za baśniową postać.

Zwyciężczynią wskazaną przez dwudziestopięcioosobowe jury okazała się Ola Frączek, która pięknie opowiedziała baśń „Złote gęsi”.

Pomysłowe przebrania, które mogliśmy oglądać w okienkach Meeta, dodatkowo tworzyły bajkową atmosferę i wprowadziły wszystkich w baśniowy świat.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni piątkami i szóstkami.